Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Vylento VOF, hierna te noemen "Vylento," en de klant met betrekking tot de verkoop en levering van luxe pasjeshouders en aanverwante producten

Bestellingen en Betalingen

2.1. Door een bestelling te plaatsen bij Vylento, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.2. De prijzen vermeld op de website van Vylento zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2.3. Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling. Vylento accepteert betalingen via de aangeboden betaalmethoden op de website.

Verzending en Levering

3.1. De geschatte bezorgingstijd varieert per bestemming en verzendmethode. We streven ernaar om de geschatte bezorgingstijd zo nauwkeurig mogelijk weer te geven tijdens het afrekenproces. Let op: bezorgingstijden kunnen variëren als gevolg van externe factoren zoals feestdagen, onvoorziene omstandigheden of vertragingen bij de koerier.

3.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste verzendgegevens te verstrekken tijdens het afrekenen. Zorg ervoor dat het afleveradres correct en volledig is ingevuld om vertragingen of problemen met de bezorging te voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde of mislukte leveringen als gevolg van onjuiste adresgegevens.

3.3. In het zeldzame geval dat een zending verloren gaat of beschadigd raakt tijdens het transport, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We zullen ons best doen om het probleem op te lossen en een passende oplossing te bieden.

3.4. We bieden verschillende verzendopties aan, waaronder standaard verzending en express verzending. De verzendkosten variëren afhankelijk van het bezorgadres, het gewicht en de omvang van het pakket. De exacte verzendkosten worden weergegeven tijdens het afrekenen.

Retourneren en Garantie

4.1. De klant heeft het recht om de ontvangen producten binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd.

4.2. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Vylento biedt een garantieperiode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop op fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of normale slijtage.

Intellectuele Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de pasjeshouders en andere producten van Vylento, inclusief maar niet beperkt tot merkrechten en auteursrechten, blijven eigendom van Vylento.

5.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vylento enige inhoud, ontwerpen of andere materialen van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

6.1. Vylento is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de producten.

6.2. De aansprakelijkheid van Vylento is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de specifieke bestelling waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Klachten en Geschillen

7.1. Eventuele klachten met betrekking tot de producten of diensten van Vylento dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Vylento.

7.2. Op overeenkomsten tussen Vylento en de klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vylento is gevestigd.

Wijzigingen

Vylento behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen vanaf het moment van publicatie op de website van Vylento.

Door een bestelling te plaatsen bij Vylento, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

LAATST AANGEPAST: 15 APRIL 2024